Goleo VI e Pille, mascotes da Copa de 2006

Goleo VI e Pille, mascotes da Copa de 2006